Dane do przelewu
Bank transfer details


Prosimy o wpłatę wpisowego na konto bankowe:
Please transfer an entry fee into the following bank account:

Nazwa
Name

Piotr Trząski

tytuł
Transfer title

Polish Open 2018 - Imię Nazwisko
Polish Open 2018 - Name Surname

Nr rachunku
Account number

38 1160 2202 0000 0002 6560 6393