Weź udział!
Take part!

Rejestracja zamknięta, do zobaczenia za rok!
Registartion closed, see you next year!

Wybierz konkurencje:
Choose events

Jeżeli są to Twoje pierwsze oficjalne zawody pole "WCA ID" pozostaw puste. WCA ID to identyfikator przydzialny w momencie pojawienia się wyników z Twoich pierwszych oficjalnych zawodów na stronie WCA.If this is your first official competition leave "WCA ID" field empty. You get official WCA ID after submition of your official competition results on WCA web page.

* Rejestrując się na zawody Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów speedcubingowych Polish Open 2018 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

By registering to competition you agree to have your personal data proccesed in purpuse of organisation Polish Open 2018 speedcubing competition as stated in Personal Data Protection Act from August 29 1997. Data will not be shared to other entities.